МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ

               Л И С Т

 N 1/9-419 від 27.10.99
   м.Київ

 vd991027 vn1/9-419
              Міністру освіти Автономної Республіки
              Крим, начальникам управлінь освіти
              обласних, Київської та Севастопольської
              міських держадміністрацій,
              ректорам (директорам) обласних
              інститутів післядипломної освіти
              педагогічних працівників


      Про тривалість уроків у початкових класах


   Міністерство освіти України роз'яснює, що відповідно  до
Закону України "Про загальну середню освіту" ( 651-14 ) (п.5,
ст.16) з 1 вересня 1999/2000 навчального року тривалість уроків у
4-річній початковій школі становить: у перших класах - 35 хвилин,
у других - четвертих - 40 хвилин. У 3-річній початковій школі всі
уроки тривають по 40 хвилин у кожному класі.
   З метою створення сприятливих умов для організації відпочинку
молодших  школярів  та збереження діючої норми педагогічного
навантаження  вчителів  (Інструкція  про  порядок  обчислення
заробітної  плати  працівників  освіти,  затверджена  наказом
Міністерства освіти України від 15.04.93 р. N 102 ( z0056-93 ),
п.64) відповідно збільшується тривалість перерв між уроками. У
цьому випадку додатковий облік і компенсація навчального часу не
проводяться.
   Законом України "Про загальну середню освіту" (ст.16, п.5)
передбачено, що зміна встановленої тривалості уроків допускається
за погодженням з відповідними органами управління освітою та
органами державної санітарно-епідеміологічної служби. При цьому у
початкових класах вона не повинна перевищувати норм, встановлених
цим Законом.
   Для збереження сумарного навантаження в астрономічних годинах
учнів (навчального) та вчителів (педагогічного) при зменшенні
тривалості уроків допускається  збільшення  кількості  занять
(наприклад, замість 3 уроків по 40 хв. можна проводити 4 - по 30
хв.) або навчальних днів. Збільшення кількості уроків у зв'язку із
скороченням  їх  тривалості  не повинно призводити до зміни
педагогічного навантаження вчителів,  установленого  під  час
тарифікації.
   Зменшення тривалості  уроків  без  збереження  сумарного
навчального  навантаження  учнів  обов'язково обліковується і
компенсується проведенням додаткових, індивідуальних занять і
консультацій. Облік таких занять ведеться в класному журналі на
спеціальній сторінці, де фіксується дата,  тривалість,  тема
додаткового заняття або консультації, ставиться підпис учителя.

 Заступник Міністра                  О.Я.Савченко

 Надруковано: "Інформаційний збірник Міністерства освіти України",
        N 23, грудень, 1999 р.