МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Л И С Т

28.11.2002 N 1/9-528

Міністру освіти Автономної
Республіки Крим, начальникам
управлінь освіти і науки
обласних, Київської та
Севастопольської міських
державних адміністрацій


На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 16
листопада 2000 року N 1717 ( 1717-2000-п ) "Про перехід
загальноосвітніх навчальних закладів на новий зміст, структуру і
12-річний термін навчання" Міністерство освіти і науки України
вважає доцільним, починаючи з 1 вересня 2003 року, вжиття
комплексу невідкладних заходів щодо забезпечення профільного
навчання учнів старшої школи.

На сьогодні ця тенденція має уповільнений характер, і тому
Міністерство освіти і науки рекомендує якомога динамічніше
створювати й розширювати мережу ліцеїв, колегіумів та класів із
профільним навчанням у кожному місті, районних та обласних
центрах.

Для цього необхідно:
переглянути існуючі регіональні плани переходу на 12-річний
термін навчання, розроблені на виконання вищезазначеної постанови,
з метою прискорення темпів створення ліцеїв, колегіумів та класів
із профільним навчанням учнів старшої школи;
цілеспрямовано і заздалегідь проводити формування контингенту
учнів для поглибленого вивчення окремих предметів;
поновити та удосконалити профорієнтаційну роботу з учнями 5 -
9 класів (анкетування, проведення групових та масових заходів,
екскурсій, залучення науковців і фахівців з різних спеціальностей,
батьків, широкого громадського загалу тощо) з метою найбільш
раннього вибору ними галузі майбутньої професійної діяльності;
розширити мережу факультативів, спецкурсів, гуртків та
освітніх центрів з метою поглибленого вивчення окремих предметів;
застосовувати та впроваджувати спеціальні методики (форми,
прийоми і методи навчання) для роботи з учнями, які мають сталу
мотивацію до навчання;
внести до навчальних планів курсової перепідготовки та
підвищення кваліфікації вчителів інститутів післядипломної
педагогічної освіти викладання спецкурсу "Використання нових
засобів навчання та новітніх педагогічних технологій у процесі
профільного навчання";
у сільських школах, де можливості організації профільного
навчання значно вужчі, здійснювати таке навчання шляхом відкриття
профільних класів на базі опорних загальноосвітніх навчальних
закладів із пришкільними інтернатами;
впроваджувати дистанційну освіту, використовуючи науковий
потенціал вищих навчальних закладів, що є важливим фактором
забезпечення якості навчання.

Такі заходи сприятимуть здобуттю учнями якісної повної
загальної середньої освіти з урахуванням їх індивідуальних
здібностей, природних обдарувань та власних уподобань.

Зробивши своєчасно свідомий вибір загальноосвітнього
навчального закладу відповідного профілю, учні старшої школи
зможуть також правильно зорієнтуватися у виборі навчального
закладу для здобуття вищої освіти або галузі трудової діяльності.
А це, в свою чергу, сприятиме професійній підготовці української
молоді та дозволить їй у подальшому житті бути більш
конкурентоспроможною на ринку праці.

Міністерство освіти і науки України вважає за необхідне
рекомендувати органам управління освітою на місцях вивчення
можливостей кожного регіону щодо запровадження вищезазначених
рекомендацій та не пізніше 01.03.2003 року поінформувати
Міністерство про шляхи реалізації комплексу заходів з даного
питання.

В. о. Міністра В.Г.Кремень

"Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України",
N 1, січень, 2003 р.